ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบคุณทวดต้นยางพาราอายุเกือบ 100 ปีใหญ่มาก เจ้าของห่วงเพราะเหลือเพียงต้นเดียวในไทย

0
223

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบคุณทวดต้นยางพาราอายุเกือบ 100 ปีใหญ่มาก เจ้าของห่วงเพราะเหลือเพียงต้นเดียวในไทย

นายอาทิตย์  มติธรรม ประธานชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการเกษตร ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า บ้านหนองปริง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและสวนผลไม้เป็นหลักโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการ ได้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบหมุนเวียนในการท่องเที่ยวเนื่องจากบ้านหนองปริงมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ ประกอบด้วยสวนสละอาทิตย์,สวนเงาะ สวนมังคุด สวนทุเรียน มีขุมทรัพย์ทางธรรมชาติเป็นแร่ยิปซั่ม

ถ้ำมีหินงอกหินย้อย มีรอยพระพุทธบาท  และที่สำคัญยังมีสวนยางพาราที่มีอายุมากที่สุดในสุราษฎร์ธานี หรือมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากต้นยางพาราต้นดังกล่าวเป็นต้นยางพาราพันธุ์พื้นเมืองที่เหลืออยู่เพียงต้นเดียวอายุเกือบ 100 ปี ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นมังคุด มีเส้นรอบวงประมาณ 6.40 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร ที่เจ้าของสวนเหลือไว้ให้ประชาชนหรือเยาวชนที่สนใจได้ศึกษา เนื่องจากต้นยางพาราโดยทั่วไปเมื่ออายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี เจ้าของก็จะตัดต้นเพื่อขายให้กับโรงงานแปลรูปไม้จึงไม่มีให้เห็นในปัจจุบันที่ต้นยางอายุมากถึงขนาดนี้

การท่อเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็นจำนวนมากเนื่องจากสละที่นี้มีรสชาติแตกต่างจากสละจากที่อื่น เนื่องจากใต้ผิวดินมีสายแร่ยิปซั่มทำให้ต้นไม้ที่ดูดน้ำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงลำตันทำให้ผลที่ออกมามีรสหวานคล้ายกับเงาะโรงเรียนนาสาร จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละต้นจะมีริปบิ้นติดไว้ที่ช่อของสละทุกต้นเพื่อบอกถึงวันที่ให้ผลผลิตจนถึงวันเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อนำไปเป็นของฝากสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น