ทุ่งยางแดง เสริมเขียวเล็บกองกำลังประจำถิ่น เพื่อปกป้องพื้นที่ให้เกิดสันติสุข

0
819

ทุ่งยางแดง เสริมเขียวเล็บกองกำลังประจำถิ่น เพื่อปกป้องพื้นที่ให้เกิดสันติสุข

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดงในฐานะ ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยประจำตำบลตะโละแมะนา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมี พ.ท.พงษ์พิภพ อรุณเลิศ รอง ผ บ.ฉก.ทพ.44 พ.ต.ท.นริศ กะเจ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งยางแดง นายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภองานป้องกันหัวหน้าส่วนราชการ,ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.อปพร.อบต.ตะโละแมะนา, หน่วยกำลัง 3 ฝ่าย และหน่วยกำลังภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา (ชรบ.) เข้าร่วมในพิธีซักซ้อมแผนในครั้งนี้ พร้อมทั้งชมการฝึกทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า  และการยิงปืนฉับพลันของหน่วยกำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวว่า การซักซ้อมแผนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหลายฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำลังประจำถิ่น (อส.) กำลังภาคประชาชน (ชรบ.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องซักซ้อมการปฏิบัติงาน โดยมีแผนเผชิญเหตุ 3 แผน ได้แก่ แผนป้องกันเหตุ แผนปฏิบัติเมื่อเกิดภาพข่าว และแผนระงับเหตุ ซึ่งมีความจำเป็นต้องซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะได้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันเหตุได้ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง…

ภาพ / อาบูซัง เจะหะ
มนทิชา แวซอเหาะ / รายงาน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น