เตรียมพบมหกรรมงานประเพณีของดีเมืองนรา 2561 ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ของจังหวัดนราธิวาส

17-26 กันยายน 2561 นี้ ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีบรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)

อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

♡ 17 กันยายน 2561  ♡พิธีเปิดงานและขบวนแห่ทางบก ริ้วขบวนแห่จาก 13 อำเภอ ร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

17-26 กันยายน 2561 ♡ งานวันลองกอง

ประกวด>ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การแข่งขัน>เสียบยอดลองกองของยุวเกษตรกร

การแข่งขัน>จัดแจกันผัก ผลไม้ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

การแข่งขัน>ตอบปัญหาด้านการเกษตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

♡ 17-26 กันยายน 2561 ♡ งานวันกระจูด กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

ชม>นิทรรศการผลิตภัณฑ์กระจูดและซิลปาชีพ

สาธิต>การปักผ้า การทอผ้า เซรามิก ย่านลิเภา ปาหนัน ใบลาน เรือกอและจำลอง และผลิตภัณฑ์กระจูด

♡ 20-23 กันยายน 2561 ♡  งานแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งฯ

แข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง เรือคชสีห์นานาชาติ และขบวนแห่ทางน้ำ ชิงถ้วยพระราทานหน้าพระที่นั่งฯ

@พลับพลาหาดนราทัศน์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

♡ 25-26 กันยายน 2561 ♡ งานประชันเสียงนกเขาชวา

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาวชายแดนใต้ไม่ควรพลาดดดดดด ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้