บ้านทอนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านพร้อมปรับภูมิทัศน์ชายหาด ให้สวยงาม

0
848

ที่บ้านทอนนาอิม หมู่ที่12 ตำบโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและปรับภูมิทัศน์ริมชายหาด โดยมีผู้นำท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีในครั้งนี้

นายซูลกีฟลี บินเจะนิ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทอนนาอิม ม.12 กล่าวว่า โครงการแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านปรับภูมิทัศน์ริมชายหาดบ้านทอนนาอีมในหมู่ที่ 12 ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับ การตอบสนอง ความต้องการของชาวบ้านและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อรักษาทิศทางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสภาพพื้นที่ในหมู่บ้าน ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีทำเลที่สวยงามแล้วอยู่ เพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและส่วนที่คือ ทางหมู่บ้านได้เสมอ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ริมทะเล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ เช่นด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาพ

ในการศึกษา ดังกล่าว เพื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับการพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านอย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดบ้านทอนนาอีมให้สวยงามรองรับนักท่องเที่ยว.เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านทอนนาอีม.เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและปรับภูมิทัศน์ริมชายหาด การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ในระดับฐานรากในพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ จากการแนะนำให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆการสร้างรายได้ในการดำเนินการดังอาชีพในพื้นที่และทำให้ปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การสังคมประชาธิปไตยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะมีการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยชาวบ้านอื่น

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส