19 สาวงาม ร่วมประกวดชิงตำแหน่งธิดาชาวสวน สร้างสีสัน เป็นที่ฮือฮา งานของดีเมืองยะลา

0
400

19 สาวงาม เข้าร่วมประกวดชิงตำแหน่งธิดาชาวสวน ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และงานวิชาการเกษตรจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 61 นี้


เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมอเนกปะสงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการกองประกวด “ธิดาชาวสวน ประจำปี 2561” ได้ทำการรับสมัครลงทะเบียน รายชื่อกับบรรดาเหล่า สาวงามทั้งหมดจำนวน 19 ชีวิต ที่ได้ส่งรายละเอียดและคุณสมบัติในการลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งธิดาชาวสวนประจำปี 2561 โดยผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดจะครองตำแหน่งธิดาชาวสวน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย มงกุฎและสายสะพาย และเงินรางรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ซึ่งการประกวดจะมีขึ้นในระหว่างงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา และงานวิชาการเกษตรจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เขตเทศบาลนครยะลา ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 61

โดยบรรยากาศในการรับสมัครสาวงาม เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ พบว่า มีเหล่าสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 19 ชีวิต พร้อมด้วยพี่เลี้ยง ได้เดินทางมาลงทะเบียน พร้อมด้วยการจับหมายเลขประจำตัว ในการเข้าประกวด ซึ่งจำนวนของสาวงามที่เข้าสมัครในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเกือบครึ่ง
ซึ่งนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในปีนี้ การจัดประกวดธิดาชาวสวน ยังคงเป็นไปกฎระเบียบของกองการประกวด และเพื่อเน้นการท่องเที่ยวส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดยะลา ก็ยังคงให้เหล่าสาวงามได้ร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมงาน และชมการประกวดได้ภายในคืนวันที่ 25-27 สิงหาคม 61 นี้ “การประกวดธิดาชาวสวนยะลา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ความสำคัญและส่งเสริมจัดขึ้น ภายใต้งานมหกรรมผลไม้ ของดี เมืองยะลา และงานวิชาการเกษตรจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ และของดีเมืองยะลา


นอกจากนี้ผู้ร่วมเข้าประกวดทุกคน ต้องร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา น้อง ๆ ผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้ มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา จะได้มีโอกาสรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ส่วนน้องๆที่เป็นคนยะลาก็จะได้ใช้โอกาสนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ให้กับผู้ประกวดท่านอื่น ที่ไม่ใช่คนยะลาได้รับทราบ

 

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น