กองพล ทหารราบที่ 15 แสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ ในวันสถาปนากองพลฯ ครบรอบ 13 ปี (ชมคลิป)

0
1612

กองพล ทหารราบที่ 15 แสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ ในวันสถาปนากองพลฯ ครบรอบ 13 ปี

 (ภาพบน) พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลที่ 41

วันที่ 23 สค. ที่ กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 13 มี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลที่ 41 ,อดีตผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 15 , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธี โดยมีการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ (Hop to the Bodies Slams) มีลักษณะการฝึกการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะดนตรี ให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังคงอยู่ในระเบียบ

และ การแสดงการปฏิบัติการพิเศษ ของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล เกี่ยวกับ การแสดงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บ ของ กองพันทหารเสนารักษ์ กองสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 และการสวนสนาม การเดินและวิ่งสวนสนาม และการแสดงการสวนสนามยานยนต์ ของกองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 อีกด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองพลทหารราบที่ 15 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก(ลับเฉพาะ) ลับมาก ที่ 18/50 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2550 ภารกิจของหน่วย เป็นหน่วยรบหลักในการดูแลพื้นที่และแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียนร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน จำนวน 9 นาย ปัจจุบัน พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน

บดินย์ เบญจสมัย ผช.บก. @ชายแดนใต้ / รายงาน