มนร. จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0
382

มนร. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561″

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ผศ.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  ร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งภายในงานทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมีการจัดซุ้มต่างๆเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในโครงการจัดกิจกรรมนิทรรสการ/การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่างๆ

ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปีนี้ทางคณะและมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็น ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทางนโยบายวิทยาลัยได้เน้น เรื่องสุขภาพ และเทคโนโลยีอยู่แล้ว และอยากเปิดโอกาสให้เด็ก 3 จังหวัดได้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีการประกวดและการแข่งขันต่างๆเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาแสดงความสามารถเป็นการจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆก็ยังมีการนำงานวิจัยจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ มาเผยแพร่ และยังมีงานวิจัยต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมีทั้งจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประกวดโครงงานแสดงความสามารถแล้วก็ได้เห็นว่า กิจกรรมนวัตกรรมงานวิจัย ซึ่งจะมีทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็คณะต่างๆทุกคณะได้มาร่วมโชว์ผลงานและมาแนะนำหลักสูตรต่างๆ

ด้านนางสาว นาเดีย อาซิ นักเรียนจาก รร.ดาราวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ พร้อมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและสถานศึกษาแห่งนี้ที่ได้จัดโครงการดีๆเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆอีกๆอีกมากมายนอกสถานที่ และอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาชมงานดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้เยอะๆและปีหน้าก็จะมาอีก.

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส