ราชภัฎยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

0
834

ราชภัฎยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ (15ส.ค.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงลิเกฮูลูคณะ 4 ภาษา มาให้ความบันเทิงในวันนี้ด้วย

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ชี้นำ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอีกว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โครงการพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การสาธิต การประกวด การเสวนาทางวิชาการ การแสดง การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดตัวงานสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ นิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า กิจกรรมร้านค้า OTOP บูธแสดงสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 มีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์ จากวัสดุเหลือใช้ การประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

มูกะตา หะไร จ.ยะลา/ทีมข่าว@ชายแดนใต้