ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ยะลา – ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 

ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลเอก สมโภชน์ นนทชัย กรรมาธิการ ปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ รองประธานคณะทำงานสานตอที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางจากหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง ถึงบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร

นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับคณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง จัดโครงการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสนับสนุนโครงการการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง “กินดี อยู่ดี มีสุข “ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย รณรงค์ต้านยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบลตาเนาะแมะเราะและอำเภอเบตงอีกด้วย

สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ประเภท  รุ่น OPEN ทั่วไป ชาย/หญิง , รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี   ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 16-20 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 21-30 ปี       ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 31-40 ปี   ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 41-50 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป หญิง , รุ่นอายุ 51-60 ปี ชาย , และรุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย

ข่าว/.เจษฎา สิริโยทัย ภาพ/อิมรอน ดามาอู  ทีมข่าว@ชายแดนใต้ เบตง จ.ยะลา