ผบ.ฉก.นย.ทร. นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดโดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

0
569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ด้านหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองนราธิวาส  และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนราธิวาส

จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม เก็บเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และทำความสะอาดบริเวณภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น

 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานทหาร  ข้าราชบริพาร  หน่วยงานราชการ  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดีร่วมกัน จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ให้สะอาดสวยงาม

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ ชายแดนใต้จ.นราธิวาส