มอ.รับน้องใหม่ 1,500 คนอย่างสร้างสรรค์เดิน 7 กม.ตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (ชมคลิป)

0
376

มอ.รับน้องใหม่ 1,500 คนอย่างสร้างสรรค์เดิน 7 กม.ตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม

วันที่ 7 สค. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำการปล่อยขบวนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของรั้วศรีตรัง จำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ “ศรีตรัง สะพรั่งบาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ที่ต่างจากเดิมที่ผิดระเบียบวินัย สร้างความเสียหาย สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีจากที่เคยเกิดขึ้นตามรั้วมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยการรับน้องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความอุ่นใจสบายใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่ส่งลูกหลานมาศึกษายังสถาบันแห่งนี้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่ต่างมาจากหลายจังหวัดของทุกภาคในประเทศไทย

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นรูปแบบของการเดินในระยะทาง 7 กิโลเมตรบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี  ถือเป็นการตอบโจทย์กิจกรรมรับน้องรูปแบบใหม่ครั้งแรกซึ่งให้นักศึกษาใหม่เดินเท้ารวมกับรุ่นพี่ที่คอยดูแลกว่า 500 คนได้ศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่น ท้องที่ของความหลากหลายของชายแดนใต้ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี

โดยการเดินเริ่มต้นจากรั้วมหาวิทยาลัย จุดแรกที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และนายตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท โดยจุดที่ 2 คือบ้านเลขที่ 1 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านตระกูลปริชญากร ซึ่งคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร เป็นท่านหนึ่งที่มอบที่ดินให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , จุดที่ 3 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว , จุดที่ 4 ตลาดเทศวิวัฒน์,จุดที่ 5 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, จุดที่ 6 มัสยิดรายอฟาฎอนี, จุดที่ 7 วังจะบังติกอ, และจุดที่ 8 ริมแม่น้ำปัตตานี โดยตลอดทั้ง 8 จุดจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีวิทยากรคอยให้ความรู้ความสำคัญของสถานที่  และตลอดเส้นทางการเดินจะมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้กำลังใจและแสดงกิจกรรมร้องเพลงและ เต้นอย่างสนุกสนามล

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมว่า  “ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำนักศึกษาไปสู่เมืองปัตตานี  เนื่องจากพวกเรามี 2 สถานะ หนึ่งคือสมาชิกใหม่ของ ม.อ.ปัตตานี ซึ่งเราได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสต่างๆหลายรอบแล้ว ในวันนี้เราจะนำนักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองปัตตานี ไปให้ชาวปัตตานีได้ให้การต้อนรับพวกเราด้วย อีกสถานะหนึ่งเราอยู่ในสถานะผู้เรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเราเรียนรู้วิชาการ เมื่อเราออกไปในเมืองปัตตานีเราไปเรียนรู้ห้องเรียนห้องใหญ่ของพวกเรา เรียนรู้วิถีชีวิตของเมืองปัตตานีซึ่งเป็นเมืองที่ร่ำรวยมาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และร่ำรวยทางวัฒนธรรม เมืองของเรารู้จักกันในนามเมืองงาม 3 วัฒนธรรม บนเส้นทางที่เราจะเดินไปในวันนี้มีครบในเรื่องของพหุวัฒนธรรม   นอกจากเข้าสู่อ้อมอกของเมืองปัตตานีแล้ว ขอให้เราเก็บความทรงจำนั้นไว้  และขอให้พวกเราปวารณาตัวที่จะต้องตอบแทนแผ่นดินผืนนี้  บนเส้นทาง 7 กิโลเมตร ขอให้เราเตรียมใจ เดินทาง 7 กิโลเมตร ในวันที่ 7 สิงหาคม และเรียนรู้สัปดาห์ละ 7 วันขอให้พวกเราเดินทางด้วยความราบรื่น เรียนรู้ผู้คน เกิดมิตรภาพระหว่างการเดินทาง”

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยตลอด 50 ปี นอกจากทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพทางวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม นักศึกษาต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองต้องเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสังคม  การที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเส้นทางพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และเป็นเม็ดเลือดใหม่ของจังหวัดปัตตานี ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวปัตตานี จะทำให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการปรับตัวและบริหารจัดการตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งเป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาคีระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกัน.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

 

 

แสดงความคิดเห็น