ผู้แสวงบุญชาวไทย ถึง นครเมกกะ นศ.ไทยในซาอุดิอาระเบีย นำชมสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ (ชมภาพ)

0
533

คณะผู้แสวงบุญ ในโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ออกเดินทางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เดินทางถึงประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่นักศึกษาไทยในซาอุดิอาระเบีย นำชมสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์  ในนครเมกกะ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะ ผู้แสวงบุญ และผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ที่มีฐานะยากจนอยู่ในบัญชีซากาตประจำมัสยิดหมู่บ้าน ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านต่างๆ จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโควตาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 200 คน ที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งก่อนที่คณะผู้แสวงบุญจะประกอบพิธีฮัจย์ ได้มีการนำไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ในนครเมกกะ เพื่อเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมถึงรำลึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต อาทิ ญะบัลษูร (ถ้ำษูร) ซึ่ง เป็นสถานที่ท่านนบี และท่านอบูบักร. ได้หลบภัยจากศัตรู จากนั้นคณะและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เดินทางต่อไปยังทุ่งอารอฟะห์ มุซดาลิฟะฮ. ทุ่งมีนาและญะบัลเราะมัต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญสำหรับพี่น้องมุสลิมที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ ทุกคนจะต้องมาพักแรมและประกอบศาสนกิจ โดยมีผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินตันเอกซ์เพรสและบริษัทบารอกัต พร้อมด้วย กลุ่มนักศึกษาไทย มาร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กับคณะผู้แสวงบุญ ในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชม (ซียาเราะห์) ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่คณะผู้แสวงบุญตามโครงการฯ จะได้นำความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง รวมถึงประสบการณ์ ต่างๆ ที่ได้รับ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น