ผู้แทนศอ.บต. เยือนประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือการขยาย MOU ด้านทุนการศึกษาขององค์กรมูฮัมมาดียะห์

0
392

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เผยว่า สำหรับการหารือในครั้งนี้ ศอ.บต. ได้มีประเด็นหารือดังนี้ คือ ศอ.บต. ขอเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาไทยต่างศาสนา ได้เข้ามามีโอกาสในการขอรับทุนการศึกษาขององค์กรมูฮัมมาดียะห์ด้วย และทั้งศอ.บต ขอขยายพื้นที่ขอบเขตการรับสมัครของทุนการศึกษาดังกล่าว จากเดิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขยายออกไปเป็น 14 จังหวัดภาคใต้ หรือทั่วประเทศไทย รวมถึงทุนการศึกษาที่องค์กรมูฮัมมาดียะห์ได้มอบให้กับประเทศไทย ขอให้ ศอ.บต. เป็นผู้ประสานงานหลักโดยตรง เพื่อที่จะให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษาที่จะมาขอเข้ารับทุน


ด้านนาย Wachid Ridwan เลขานุการสำนักความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรมูฮัมมาดียะห์ กล่าวในเบื้องต้นว่า ทางด้านองค์กรมูฮัมมาดียะห์มีความยินดีเป็นอย่ายิ่งที่ทางผู้แทนของศอ.บต. ได้เดินทางมาเยือน ในครั้งนี้ และไม่ขัดข้องต่อประเด็นดังกล่าวที่ ศอ.บต. ได้เสนอมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมต่อไป
อย่างไรก็ตามทางเลขานุการสำนักความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรมูฮัมมาดียะห์ จะขอนำเรียนให้ประธานองค์กรมูฮัมมาดียะห์ และคณะผู้บริหารได้พิจารณาอีกครั้ง หากมีมติที่ประชุมเห็นชอบ จะแจ้งให้ทาง ศอ.บต. ทราบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ ศอ.บต. จะได้เสนอให้มีการลงนามขยาย MOU ที่ประเทศไทยต่อไป


และในโอกาสเดียวกัน ทางผู้แทนของ ศอ.บต. ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในกรุงจาการ์ตา และเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ศอ.บต. กำลังจะดำเนินการอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร  ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา