โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จัดกิจกรรม ชุมนุม ถวายราชสดุดี

ยะลา-โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จัดกิจกรรม ชุมนุม ถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 2  ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง  จ.ยะลา นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน  เปิดกิจกรรม ถวายราชสดุดี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีประชาชนจิตอาสา,นักเรียน, นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,400 คน

ทั้งนี้ ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน  ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในวันนี้ ประกอบด้วย การถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพร และการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าเสาธง

ข่าว/เจษฎา สิริโยทัย ภาพ/อิมรอน ดามาอู ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา