ทหารเสริมทัพ ปราบเจ้าหนี้นอกระบบ !! หลังคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เดินหน้าเต็มสูบ

0
140

คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนสงขลา   เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  “เผย”ผู้มีรายได้น้อยเป็นหนี้นอกระบบ 3 หมื่นราย ช่วยเหลือแล้ว 9 พันราย  ดึง มทบ.42 เสริมทัพ

วันที่ 24 ก.ค.ห้องประชุมศาลากลาง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด  เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ  ให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ “เนื่องจากปัญหาในขณะนี้ คือ ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบ  ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด  จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้ในการเจรจาไกล่เกลี่ย”

นายราชิต กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด  โดยสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ซึ่งจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบของ จ.สงขลา  30,052 ราย สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 8,865 ราย คงค้าง  21,187 ราย เป็นมูลหนี้นอกระบบมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 6,637 ราย

นายราชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ยังมีหลายหน่วยที่กำลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยศูนย์ดำรงธรรมและ บก.ควบคุม มทบ. ประสานการใช้ กำลัง บก.ควบคุม มทบ.42 ในการควบคุมตัวเจ้าหนี้นอกระบบแล้วที่อำเภอเทพา ซึ่งแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา

แสดงความคิดเห็น