จิตอาสาเบตงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
677

  ยะลา-จิตอาสาอำเภอเบตงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 4 บ้านธารมะลิ  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา    พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดเปิดโครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”เพื่อเทิดพระเกียรติ  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

โดยมี นายดำรงค์  ดีสกูล  นายอำเภอเบตง  ในฐานะตัวแทนผู้จัดทำโครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการนายก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา รพ.สต. ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 4 บ้านธารมะลิ  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น ประชาชน ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี  ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น ต่อไป

ข่าว/.เจษฎา สิริโยทัย ภาพ./อิมรอน ดามาอู อ.เบตง จ.ยะลา