เลขาฯ ศอ.บต. แถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรม “คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงชายแดนใต้ ” หวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แนบชิด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในพื้นที่ให้ยั่งยืน

0
403

เลขาฯ ศอ.บต. แถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรม “คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงชายแดนใต้ ” หวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แนบชิด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในพื้นที่ให้ยั่งยืน

วันที่ 22 กค. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. และผู้แทนจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว โดยมีผู้อำนวยการสำนัก / กอง ศอ.บต. คณะทำงาน , ผู้แทนกลุ่มบิ๊กไบค์จากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวพร้อมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม คาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา สร้างความเชื่อมั่นตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว และนักลงทุน ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบ รวมทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากมายในพื้นที่อำเภอเบตง จึงเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบในการพึ่งพาตนเองของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญในอดีตรวมทั้งมีราษฏรที่หลากหลายชาติพันธุ์หรือเรียกว่ามีสภาพสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันมาด้วยความสงบสุข เป็นปึกแผ่น สามารถเป็นต้นแบบของสังคมที่สามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ คาราวาน Big – Bike จากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย กว่า 3,000 คัน แห่เดินทางร่วมในกิจกรรมคาราวาน Big – Bike ไทยมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อำเภอเบตง และจังหวัดยะลา และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ภาพ/ข่าว ปชส.ศอ.บต.

@ชายแดนใต้ / รายงาน

แสดงความคิดเห็น