โคกโพธิ์ ปิ๊ง ไอเดียใหม่!!บริการผู้เดินทางไปฮัจย์ แบบครบวงจร เปิดศูนย์เรียนรู้ สาธิต เสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพ

0
684

อ.โคกโพธิ์เปิดศูนย์เรียนรู้เสริมสร้างกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปฮัจย์ ที่ มัสยิดนัจมุดดีน หมู่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง สธ.ปัตตานี  อบต.ร่วมกับชาวบ้าน ปิ๊งไอเดีย ผู้เดินทางไปฮัจย์ เกิดกิจกรรมใหม่สำหรับน่าสนใจ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เสริมสร้างกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปฮัจย์ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องฮัจย์ในศาสนสถาน ให้ผู้นำศาสนา และเครือข่ายใน. ชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้การประกอบพิธีฮัจย์ ความรู้ด้านสุขภาพให้กับมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามที่ในทุกปีจะมีคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนมาก

โดยมีนายจารึก หนูชัย สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดกว่า 400 คน ภายในงานยังได้มีการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ความเป็นอยู่ วิธีการประกอบพิธีฮัจย์ รวมถึงการดูแลด้านสุขภาพ ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการอาศัยอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ หลังจากเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย เพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถประกอบ
พิธีฮัจย์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกท่าน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ต่อไป

สุขศาลา @ชายแดนใต้