โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.ฝึกนักศึกษาวิชาทหารปลูกฝังความจงรักษ์ภักดีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0
630

ผบ.หน่วยรักษาดินแดนตรวจเยี่ยม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.ฝึกนักศึกษาวิชาทหารปลูกฝังความจงรักษ์ภักดีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.หน่วยรักษาดินแดนและคณะมาตรวจเยี่ยมการฝีกนักศีกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๑ และ รับชมกิจกรรมการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที ๔๖ โดยมี ดาโต๊ะนิเดร์ วาบา นายกสมาคม โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ พร้อมด้วย      ดร.นิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที คณะครูอาจารย์/อุสตาส ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ จำนวน 4,000 กว่า คน ร่วมต้อนรับ

ดร.นิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความพึ่งพอใจอย่างยิ่งจาก คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทีบุตรหลานของตนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดี ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการเทิดทูน ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ของชาติ ให้มีจิตสำนึกในความจงรักภักดี ในการเทิดทูน ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไปอีกด้วย

ถาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้