สุดยอด !! โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีภายใต้เงินอุดหนุนรายหัวเพียง 20 บาท แต่เลี้ยงอาหารเช้าและกลางวัน ด้วยไอเดีย ผู้อำนวยการโรงเรียนฟื้นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ชมคลิป)

0
3048

สุดยอด !! โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีภายใต้เงินอุดหนุนรายหัวเพียง 20 บาท แต่เลี้ยงอาหารเช้าและกลางวัน ด้วยไอเดีย ผู้อำนวยการโรงเรียนฟื้นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน..

นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3 โดยมี นายลือชัย  เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นายภิรมย์ จีนธาดา  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ  ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีเปิดหอพักหญิงและชายโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

สำหรับโรงเรียนบ้านช่องแมว  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี อยู่ในเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ จากอดีตเมื่อเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและจะถูกปิดโรงเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์คือ ไม่ถึง 100 คน จนปัจจุบัน  มีนายอุดม ชูอ่อน มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เกือบ 9 ปีจึงได้ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่  4  มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 คน  จำนวนนักเรียน  256  คน  โดยจัดการให้โรงเรียนมีสวนแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกและไก่เอง เพื่อนำไปสู่อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโดยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน แม้โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัว 20 บาทต่อคนต่อวัน แต่โรงเรียนสามารถจัดสรรให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าตั้งแต่ 07.00 – 08.00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งอาหารกลางวัน นอกจากนี้มีอาหารว่างให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในช่วงบ่ายด้วย จะเห็นได้ว่าข้อจำกัดไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียน  เพราะถึงแม้โรงเรียนบ้านช่องแมว  จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออันตราย  แต่สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และสามารถบูรณาการงานจนประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการครูตามรอยเกียรติยศ

นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้  ภายใต้การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในครอบครัวผู้มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท  ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ได้รับสวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษา    มากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนในโครงการจำนวน 112 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย  จำนวน 48 คน นักเรียนหญิง  จำนวน 64 คน นับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์

นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนแห่งนี้ เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นถึงความพยายามของโรงเรียนในการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประการแรก คือ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งสวนพฤกศาสตร์และสวนพันธุ์กล้วยที่มีถึง 22 สายพันธุ์ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เยอะมาก แน่นอนเมื่อโรงเรียนแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องขยายผลแก่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกตัวอย่าง คือ อาหารกลางกลางวันที่โรงเรียนแห่งนี้มีการจัดอาหารที่ดีมาก มีทั้งคุณลักษณะ ฮาลาล คุณประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ถือเป็นความสำเร็จ นอกจากนั้น โครงการอาหารกลางวันที่จะมาเสริมนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลแล้ว โรงเรียนได้ใช้ในความพยายามที่จะปลูกกพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งปลา ไก่ เพาะเห็ด พืชผักต่าง ๆ กล้วยพระราชทาน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เข้าสู่ระบบสหกรณ์ซึ่งได้เรียนรู้การซื้อการขายอย่างเป็นระบบมาก ในโรงอาหารได้มีประชาชนเข้าร่วมในครัวด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องของประชารัฐที่รัฐบาลประสงค์ที่จะให้มีความร่วมมือกัน

ด้าน นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว กล่าวว่า จากการที่ทำโรงเรียนต้นแบบนี้มานั้น ตนได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า มีความลำบากมาก ตนจึงมีความคิดในเรื่องการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีความสุข ส่วนเรื่องการเรียนก็จะตามมาที่หลัง จึงได้หารือกับกรรมการสถานศึกษาว่า ตนจะเพิ่มอาหารมื้อเช้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองให้นักเรียนอิ่มท้องและอาหารกลางวันที่อร่อยด้วย ผลตอบรับปรากฎว่าดีมาก ที่เค้าเห็นว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับลูกหลาน ที่สำคัญที่สุด คือ ใจที่จะทำเพราะสงสารนักเรียนให้มีอาหารอิ่มท้องทุกวันด้วยงบ 20 บาท ตนจึงตั้งสโลแกนว่า อาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้าน เพื่อสุขภาพนักเรียนที่ดีความภาคภูใจที่ได้คือ ความมิตรภาคจากทุกฝ่าย ที่จะผลักดันโรงเรียนจากเล็ก ๆ จะเป็นโรงเรียนที่เจริญก้าวหน้า ทำให้ขณะนี้ระบบการศึกษาของนักเรียนปีนี้อยู่ที่อันดับที่ 11 ของเขตพื้นที่ จาก 30 กว่า และล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่อันดับต้น ๆ ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ขณะที่ นส.ฐาปนี สุขเกษม ครูโรงเยนบ้านช่องแมง เปิดเผยว่า ตนสอนอยู่ที่นี้มา 7 ปีแล้ว เมื่อก่อนโรงเรียนยังไม่พัฒนาขนาดนี้มีอาคารเรียนเล็ก ๆ เพียง 2 หลัง  เมื่อ ผอ.อุดมเข้ามา ก็เริ่มพัฒนามาตอนเนื่อง อาคาเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนก็เพิ่มขึ้น จากที่โรงเรียนจะเคยถูกปิด สวนปลูกพืช ผัก เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้เห็นจำนวนมากก็เป็นอุดมการณ์ของ ผอ.ที่ต้องการให้นักเรียนมีอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพนักเรียนให้ดีขึ้น เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะหาเช้ากินค่ำ และไม่มีเวลาหาอาหารให้เด็กและเด็กบางคนช่วงเช้าไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองและไม่เคยกินอาหารเช้า แต่ครั้งนี้เด็กทุกคนก็ได้มีอาหารเช้า ตนเป็นครูไทยพุทธคนแรกและคนเดียวที่มาบรรจุ ในตอนแรกก็คิดว่าจะย้ายเมื่อครบ 4 ปี แต่เมื่อมาถึงตอนนี้ไม่คิดจะย้ายแล้ว เพราะที่นี้เปรียบเสมือนครอบครัวไปแล้ว

โดยในปัจจุบัน  สกก.สพฐ.  ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีจำนวน  5  รุ่น รวม  273  โรงเรียน  และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best  of  the  Best  รุ่นที่ 1  แล้ว  จำนวน  10  โรงเรียน  ซึ่งทุกโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาต่าง ๆ  และหน่วยงานที่สนใจ และสำหรับความสำเร็จของโรงเรียนบ้านช่องแมวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และชุมชน  ช่วยกันพัฒนาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและบริเวณใกล้เคียง  ทำให้เกิดจุดเด่นของโรงเรียน  ก็คือ  คุณธรรมวิถีอิสลาม  และการทำกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจและเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและขยายผลต่อไป ตามแนวคิดมุ่งมั่น  พยายาม สามัคคีสู่เส้นทางความสำเร็จในที่สุด….

ภาพ / มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

บท / สุไลมาน บรรณาธิการข่าว @ชายแดนใต้