ภาพนี้มีที่มา

0
708

 

  ภาพเก่า อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้คนอยู่อย่างน้อย 4ชาติพันธุ์ คือไทย จีน ปาทานและมลายู ชาวจีนมาอพยพอยู่ในอำเภอยี่งอยาวนานกว่า 100 ปีมาแล้ว ภาพเก่าภาพนี้บันทึกเหตุการณ์ที่ถนน รามโกมุธ ตลาดยี่งอกับพิธีกรรมของลูกหลานชาวจีนเมื่อประมาณ 30 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันไม่ได้เห็นชาวจีนจัดกิจกรรมใดๆ มานานมาก ภาพนี้บ่งบอกได้ว่าในอดีตนั้น ชาวจีนมีบทบาทในสังคมมลายูชายแดนใต้สูง พวกเขามีส่วนช่วยสร้างบ้านแปลงเมือง และประกอบสัมมาอาชีพทุกอย่าง ตั้งแต่ งานช่างสร้างบ้านเรือน,สวน,รับจ้าง,ค้าขาย,และเป็นผู้ริเริ่มทำธุรกิจต่างๆ เป็นเถ้าแก่ใหญ่ผู้กุมเศรษฐกิจได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ชาวจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทุกแห่งพูดมลายูได้กันทุกคน

ปัจจุบันในตลาดยี่งอแม้มีชาวจีนอาศัยอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับสัดส่วน มีชาวจีนที่แต่งงานกับมุสลิมและเข้ารับอิสลามอยู่บ้าง มี สุสานของชาวจีน  และมีครอบครัวหนึ่งประกอบธุรกิจค้าขายปลีก สินค้ารายใหญ่ที่สุดซึ่งชาวบ้านยังคงมีสัมพันธ์ที่ดี ได้รับความไว้ใจติดต่อซื้อขาย มาถึง 3 รุ่นแล้ว

เครดิตภาพ รัศมินทร์ นิติธรรม