ลูกเสือจิตอาสา (ศปบ.จชต.) ทำความดีด้วยหัวใจ เตรียมพร้อมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์

0
737

ลูกเสือจิตอาสา (ศปบ.จชต.) ทำความดีด้วยหัวใจ เตรียมพร้อมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

17 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) นำลูกเสือจำนวนกว่า 80 คน จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (สพป.สงขลา เขต 3),สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล,สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (จังหวัดสงขลาและสตูล),สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จังหวัดสงขลาและยะลา) ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ช่วยยกกระเป๋า อำนวยความสะดวกต่างๆ ภารกิจเก็บขยะในพื้นที่ ช่วยเหลือการจราจร การช่วยเหลือ (การพยาบาล)

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำความดีมีจิตอาสามีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ด้าน นายกฤษดา  โตะแปเราะ ลูกเสือจิตอาสา กล่าวว่า มาเป็นจิตอาสาครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจคับเพราะลูกเสือสอนให้เราเสียสละอดทน กิจกรรมครั้งนี้ที่ลูกเสือได้ทำก็จะมีการปฐมพยาบาล การอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือการจราจร การช่วยกันยกสัมภาระคนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจ และปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม อยากให้มีโครงการแบบนี้ทุกๆ ปี เพื่อให้รุ่นต่อไปได้มีจิตอาสา ถึงแม้จะเป็นเพียงงานเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ทีมข่าว @ชายแดนใต้