ณ. สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยมี นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดี ให้การต้อนรับ 

การจัดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชภักดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ โรงเรียนวัดโบราณสถิต โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา และโรงเรียนวัดประชุมชลธารา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท คือการแข่งฟุตบอลประเภท 11 คน ชาย การแข่งขันแชร์บอลหญิง และการแข่งขันกรีฑา จำนวน 42 รายการ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวัยเด็ก พัฒนาทักษะความสามารถของการเล่นกีฬาเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆกับชุมชน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น