“โครงการงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง” หัวหน้าคณะทำงานเตรียมทุกภาคส่วน พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ

0
608

.   หัวหน้าคณะทำงานโครงการสานต่อที่พ่อทำ จัดการประชุมเตรียมการจัดงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อติดตามการเตรียมการดำเนินการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. ถึง 12 ส.ค. 61

   เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานโครงการสานต่อที่พ่อทำ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อติดตามการเตรียมการดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

   พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ กล่าวว่า การจัดทำโครงการสานต่อที่พ่อ บอกรักแม่ที่เบตง ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 ด้วยการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเบตงรวมถึงเพื่อสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเมืองเบตง ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวใต้สุดแดนสยาม ตามนโยบายเมืองต้นแบบของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาล

ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 1.จิตอาสาประชารัฐพัฒนาคลองเบตง 2.นิทรรศการศาสตร์พระราชาและไบโอดีเซล 3.มหกรรมของดีเมืองเบตงและของดีชายแดนใต้ 4.คาราวานบิ๊กไบค์ท่องเที่ยวเมืองเบตง 5.เสริมสร้างสุขภาพดีชาวเบตง เดิน-วิ่ง 6.ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเมืองเบตง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประกวดการแต่งกาย 12 ชนเผ่า 7.มหกรรมมวยไทยอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ และ 8.รวมพลังสตรี

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษโดยพลตรี เฉลิมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก ในหัวข้อ สื่อสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับความมั่นคง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง อีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้