มอดไม้เหิ่มหนัก !! ลอบตัดไม้ทำลายป่า เย้ยกฎหมาย พบป่าเสียหายแล้ว 2 อำเภอ

0
1594

มอดไม้เหิ่มหนัก !! ลอบตัดไม้ทำลายป่า เย้ยกฎหมาย พบป่าเสียหายแล้ว 2 อำเภอ

ร.ท.วิมล ทองวิจิตร ผบ.ร้อย ทพ. 4916 ได้ร่วมสนธิกำลังกับนายมะตอเฮ ดะมิแล พนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วยป้องกันรักษาป่านราธิวาสที่ 1และ 3 นายมามะรอสือดี มะโด๊ะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป และเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรภาค 9

ร่วมเข้าสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 นาย ขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขารอยต่อระหว่างบ้านไอร์กูเล็ง ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร กับบ้านน้ำหอม ม.7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีกลุ่มบุคคล เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าลัดเลาะไปตามป่าที่สูงชันเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง พบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นวงกว้าง จำนวน 3 จุดใหญ่ โดยจุดที่ 1 พบต้นไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านฮูลูกูนุง ม.5 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ มีร่องรอยถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยยนต์เหลือแต่ตอเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 3 ไร่เศษ ซึ่งคาดว่าถูกตัดโค่นมาแล้วประมาณ 20 วัน ซึ่งกลุ่มมอดไม้ได้มีการแปรรูปและขนย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว

จุดที่ 2 ซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ 500 เมตร เป็นเขตพื้นที่บ้านน้ำหอม ม.7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ พบต้นไม้ชนิดต่างๆมีร่องรอยถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยยนต์เหลือแต่ตอ และได้มีการแปรรูปเป็นไม้ขนาดต่างๆ พร้อมทั้งขนย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ และต้นไม้บางส่วนที่เหลืออยู่นั้น มีลักษณะคล้ายรอการลักลอบตัดอีกครั้ง เนื่องจากโดยรอบของโคนต้นไม้แต่ละต้น กลุ่มคนร้ายได้ใช้มีดพร้าและขวานตัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบ ซึ่งจุดนี้จากการประเมินในเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 4 ไร่

และจุดที่ 3 ซึ่งอยู่ห่างจุดที่ 2 ต้องเดินขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร เป็นต้นน้ำคลองน้ำหอมของแม่น้ำสายบุรี ในพื้นที่บ้านไอร์กูเล็ง ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร พบต้นไม้ชนิดต่างๆขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 ถึง 30 นิ้ว มีร่องรอยถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยยนต์ เหลือแต่ตอ และถูกแปรรูปและขนย้ายไปแล้วประมาณ 15 วัน ทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย ประมาณ 2 ไร่ จากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นทั้ง 3 จุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,700,000บาท โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จภารกิจ นายมะตอเฮ ดะมิแล พนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วยป้องกันรักษาป่านราธิวาสที่ 1 ได้เข้าแจ้งว่าความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสาคร และ สภ.จะแนะ เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส