ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบความสุขเพิ่มรอยยิ้มประชาชนพื้นที่ห่างไกล เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน

0
514

วันที่ 4ก.ค.61 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 โอกาสนี้ได้เปิดกรวยถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี โอกาสนี้นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา จากสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท และมอบทุนของชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสุมุด้วย

โอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้มอบถุงยังชีพแก่คนยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและมอบกระเป๋าที่ระลึกให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หลังจากนั้นนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เยี่ยมชมหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของภาครัฐและเอกชนที่ออกมาให้บริการประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างพร้อมใจออกมารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มาให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องการเกษตร และแจกจ่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมใจให้บริการและให้คำปรึกษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ขณะที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี และการให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่จากอำเภอเมืองนราธิวาสด้วย เช่นเดียวกันกับโครงการมอบเสื้อผ้ามือสองให้แก่ชาวบ้านยากไร้ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้คนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนต่างๆเข้าแถวรอรับเสื้อผ้ามือสองกันเป็นจำนวนมากซึ่งเสื้อผ้ามือสองดังกล่าวมาจากการบริจาคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่อื่นๆด้วย


สำหรับประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพอื่นๆเป็นส่วนน้อย เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปมักจะ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากตำบลบางปอมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มประกอบกับติดแม่น้ำบางนราเมื่อฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งประชาชนที่สร้างบ้านใหม่ได้มีการถมดินให้สูงขึ้นทำให้บ้านของประชาชนในพื้นที่อยู่ในที่ลุ่ม และเกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส บก.@ชายแดนใต้จ. นราธิวาส