เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ร่วมงานสมรส”นิกะห์”มั่นใจความสัมพันธ์ไทยพุทธ-ไทยมุสลิมในพื้นที่ยังคงแน่นแฟ้น

0
930

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส มั่นใจความสัมพันธ์ไทยพุทธ-ไทยมุสลิมในพื้นที่ยังคงแน่นแฟ้น เพราะหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาต่างมุ่งหวังที่จะให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี  เดินทางไปร่วมงานมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวมาริสา อาดา กับนายอัฐรมีทรี เจ๊ะดือราแม  ซึ่งการเข้าร่วมงานของท่านเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้สร้างความประทับใจให้กับเจ้าภาพ และแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะจากการที่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนราธิวาส มาร่วมงานและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกันของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นการนับถือศาสนาใดๆ ก็ล้วนไปในจุดหมายเดียวกันคือการปลุกฝังให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยกันทั้งสิ้น จึงทำให้พี่น้องใน อ.สุไหงปาดี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีความแตกแยกจนเกิดเป็นความบาดหมางกันจากการนับถือศาสนาที่ต่างกันแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการมาร่วมงานมงคลสมรสในครั้งนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกหลานในฐานะที่เป็นเพื่อนของพ่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส