“เริ่มแล้ว”งานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
175

เทศบาลเมืองปัตตานีเปิดงานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 โดยมี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีกล่าวรายงาน มีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการประจำจังหวัดปัตตานี  นายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูเทศบาล นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ด้วยปัตตานีเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยจึงจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรัทธา มีใจรักในการศึกษาอัลกุรอาน และได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในอัลกุรอาน มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามครรลอง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานี จังหวัดใกล้เคียงและชาวมุสลิมทั่วประเทศ รวมทั้งกับพี่น้องต่างศาสนา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบกอรี ของนักกอรีและกอรีอะห์ ระดับภาคใต้และระดับประเทศ การขับร้องประสานเสียงอานาซิด การจำหน่ายอาหาร-สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป และการจับฉลากรางวัลต่างๆทุกคืน

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้