ปัตตานีร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference)รับนโยบายแนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0
197

ปัตตานีร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference)รับนโยบายแนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี(หลังเก่า) นาย ไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี นาย พรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี นาย อำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference) รับนโยบายแนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค โดยมี นาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสำหรับการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,993 ล้านบาทนั้น ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ไปรวบรวมว่ามีงบประมาณและทำโครงการเรื่องใดบ้าง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) เพื่อติดตามการดำเนินงาน หากมีปัญหาให้แจ้งกับผู้ว่าฯ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยกันแก้ไข

สำหรับการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (อุทกภัย/ฝนทิ้งช่วง) ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ โดยเตรียมพร้อมพื้นที่ คน เครื่องมือ และวิธีการแก้ไข

และในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ได้กำหนดจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้