นาวิกโยธิน ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นาวิกนาวีสัญจร

0
311

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน เด็กและเยาวชน ในกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ อาคารเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี บ้านมะยูง หมู่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ บ้านลม การบริการของว่างและไอศกรีมแก่เด็ก การให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมั่นคงภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้

ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้ผ่านการถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้า และผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ หากพบเห็นให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหากมีญาติพี่น้องที่หลงผิดไปขอให้กลับมาเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความสันติสุขตลอดไป โดยมี น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส