รมช.ศึกษาฯ เยี่ยมชมร้านนิทรรศการ ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ของสาธารณสุขปัตตานี

0
81

สธ.ปัตตานี ต้อนรับ รมช.ศึกษาฯ เยี่ยมชมร้านนิทรรศการ ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ของสาธารณสุข ในงานของดีเมืองตานีและงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ปี 61

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  น.พ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วย นส.ธนพร พนาคุปต์ นักวิชาการสาธารณสุข / หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมกันต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / ผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ ประธานเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และ งานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2561 พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและผู้บริหารจังหวัดปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมชมร้านนิทรรศการของสาธารณสุขปัตตานี

ที่ สธ.ปัตตานีร่วมออกบู้ตจัดนิทรรศการและให้บริการด้านสุขภาพ ภายงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมของดีเมืองตานี และ งานกาชาดจังหวัดปัตตานี

เครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัด ออกร้านเพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย การตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย ทั้งการให้ความรู้ด้านสมุนไพร การให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย การนวดเพื่อการรักษา ทั้งยังมีการจำหน่ายยาสมุนไพร และเวชสำอางที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนชาวปัตตานี

พร้อมกันนี้ เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยังได้เปิดบริการเคลื่อนที่ฉุกเฉินแก่พี่น้องประชาชน ผู้มาร่วมงานตลอด ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ของสาธารณสุขยในงานดังกล่าว ตลอด 12 วัน 2 คืน (18 – 29 มิถุนายน 2561)

ข่าว นิอดุลย์ บก.สุข-ศาลา @ชายแดนใต้๓

 

แสดงความคิดเห็น