นิยมสูง!! เยาวชนชายแดนใต้”ฟุตบอล”เผยเตรียมสานฝันทุ่มทุนเรียน ผลักดันกีฬาเด่นครบวงจร

0
69

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกฟุตบอลอันหนึ่งโครงการสานฝันการกีฬา

นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่าโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาศึกษามีการตื่นตัว มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตนเป็นนักเรียนประจำที่ดีทั้งมีความขยัน  มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งใน ด้านการศึกษาหาความรู้และศึกษากิจกรรมในยามว่าง ปฏิบัติด้านศาสนากิจ

ในโครงการมีผลพัฒนาการทางด้านการกีฬา การเรียนทักษะตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ของเยาวชนในชายแดนใต้ผลสุดท้ายคือ การขัดเกลาจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี การรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เด็กที่มาอยู่ร่วมกันในโครงการสานฝันการกีฬาฯ  ได้รับการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

“เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้กับ เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจ มีความถนัดทางด้านกีฬา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และศึกษาด้านการกีฬาอย่างครบวงจร”

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ กีฬาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเป็นกีฬาฟุตบอล รองลงคือกีฬาวอลเลย์บอลรวมทั้งมีบาสเก็ตบอล

ที่สำคัญนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานปีละ 40,000 บาท และทุนศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีทั้งสายอาชีวะและอุดมศึกษาปีละ 55,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและกีฬา ของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น