รัฐร่วมชุมชนแว้ง สานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเอื้ยะติกาฟ ปิดท้ายรอมฎอน

0
109

นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า. พลตรี สมพร ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง มาปิดพิธีโครงการส่งเสริมเอี๊ยะตีกาฟในเดือนรอมฎอน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2561)

โดยกิจกรรมนี้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนโดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแว้ง ( ศบ.ปส.อ.แว้ง) ร่วมด้วยผอ.ศปก.อำเภอแว้ง   สภ.บูเกะตา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ปลัดอำเภอประจำตำบลโละจูด นายก อบต.โละจูด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบาลาและเจ๊ะเด็ง  โดยมีผู้เข้าร่วมเด็กเยาวชนบ้านบาลากับเจ๊ะเด็ง ผู้นำศาสนา กรรมการมัสยิด บัณฑิตอาสาฯตำบลโละจูดและชาวบ้านในพื้นที่

กิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ มิตรไมตรีความสมานฉันท์ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น