สุดยอด!!นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏยะลา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ

0
209

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา  ม.ราชภัฏยะลา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท “Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award” โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท “Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award” โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย  โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนรับรางวัลในงานสัมมนา BIDC 2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้จ.ยะลา

 

แสดงความคิดเห็น