กองพลทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรม”สร้างความรัก”วันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2561

0
637

กองพลทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรม”สร้างความรัก”วันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2561

ที่สนามกีฬา ร.153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ร.153 จังหวัดปัตตานี พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2561 ที่ได้เข้ามาฝึกเป็นทหารใหม่แล้วประมาณ 1เดือนเศษ รวมจำนวน กว่า1,000 นาย เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันที่ดีระหว่างครอบครัว และเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะกัน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีพ่อแม่ พี่น้อง และญาติของทหารใหม่เข้าเยี่ยมเป็นจำนวนมาก มีการมอบดอกกุหลาบและก้มลงกราบเท้าพ่อและแม่จนกลั่นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหน่วยได้นำอาหารมาเลี้ยงพร้อมจุดบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วม ท่ามกลางการแสดงจากเหล่าทหาร ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ในระยะสั้น อาทิเช่น การแสดงมวยไชยา เทควันโด่ การยิงปืนฉับพลัน และการแสดงการปฏิบัติฉับพลัน สร้างความตื่นเต้นและเร้าใจแก่ผู้ชม

พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเห็นสภาพความเป็นอยู่ ของพลทหารหลังจากเข้ามาประจำการ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทางญาติ ได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตของพลทหาร นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับลูกหลาน ให้มีระเบียบ มีวินัย และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้