งานประเพณี ” บุญบั้งไฟ ” หนึ่งเดียวภาคใต้

0
503

บรรยากาศงานประเพณี ” บุญบั้งไฟ ” ประจำปี 2561 หนึ่งเดียวในภาคใต้ชาวบ้านตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะ ม.3 บ้านโต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาสพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ภูเขาทอง นับตั้งแต่ชาวอีสานได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518 และได้นำประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษติดตัวมาด้วย

ปัจจุบัน ประเพณีบุญบั้งไฟที่นี่ได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะชาวบ้านตำบลภูเขาทองได้ร่วมกันอนุรักษ์และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก นับเป็นงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในภาคใต้ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้

เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องจากประชาชนใน ต.ภูเขาทอง ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. ได้อีกระดับหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส