กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา

0
520

กรมสุขภาพจิตรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน14ตำแหน่ง40อัตราสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม-13มิถุนายน2561