นาวิกโยธิน จัดรายการวิทยุ “นาวิกนาวี สัมพันธ์” “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”รอมฎอนสันติสุข

0
335

นาวิกโยธิน จัดรายการวิทยุ “นาวิกนาวี สัมพันธ์”“ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์ ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “นาวิก นาวีสัมพันธ์” ณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง PNU Radio FM 92.25 Mhz (สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นราธิวาสราชนครินทร์)  โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. บทความเรื่อง ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน

2.ภารกิจของ นาวาเอก ดร. นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  ส่งเสริมและห่วงใยในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม และความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

3. เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. “โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน” โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่.๔ บ้านตันหยง ตำบลบาเระใต้ อเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ระดับ 1) เพื่อติดตามโครงการปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทางคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงหลังเดือนรอมฎอน โดยทางโรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผัก รวมทั้งเลี้ยงปลาในสระของโรงเรียน ส่วนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงนี้นั้น ทางโรงเรียนได้แจกจ่ายเป็นอาหารแห้งให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปที่บ้านเนื่องจากอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน

5. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  โดย กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุพร้อมมอบสิ่งของบริโภค เพื่อใช้ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439  ณ ชุมชนบ้านทอนนาอีม หมู่ที่.12ตำโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

6.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมละศิลอดกับผู้นำศาสนา และประชาชน ณ มัสยิดบากง ม.๖ บ.บากง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

7. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน พบปะเยี่ยมเยียน ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลนาอีม บ้านกำปงจาเราะ หมู่ที่ ๒ ตำลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

8. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ ๓๓ ร่วมละศีลอด และมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน ให้กับ ผู้นำศาสนา ณ มัสยิดกำปงตาโก๊ะ ชุมชนจือปอ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

9. กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44 “กาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาด”

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 ปี พุทธศักราช 2561 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 รอบ คือ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น. เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน

พบกับศิลปินรับเชิญ นภ พรชำนิ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้ The star 3) วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The star 4) พร้อมด้วยนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี

ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สามารถแสดงความจำนงบริจาคเงินได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 44” เลขที่บัญชี 115 – 2 – 26093 – 9 และส่งเนาใบโอนเงินพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาที่ กรมการเงินทหารเรือ 0 2475 5683

10. สปอต ความมั่นคง สปอตประชาสัมพันธ์ และ สปอต มนร.

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส