กาชาดมาแล้ว!!เชิญร่วมงาน “วันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี”

0
746

เชิญร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี”

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด  กำหนดจัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองปัตตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี  ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม  เมนูอาหารดีปัตตานี  สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า OTOP  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  แข่งขันชกมวย  และการแสดงมหรสพมากมาย  โดยเฉพาะการออกร้านนาวากาชาด เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ  ในพื้นที่   

และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ /เอกชน  และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในร้านนาวากาชาดได้   โดยผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  โทร 073- 349215   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.