กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

0
4077

กรมการปกครอง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

นิติกรปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์.  https://dopa.thaijobjob.com/