ผบ.ทบ.เยี่ยมผู้เข้าร่วม “โครงการพาคนกลับบ้าน” เผยอยากเห็นรอยยิ้มผู้ที่ได้กลับบ้าน ด้าน ไกรศร เผยเร่งพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต

0
915

ผบ.ทบ.เยี่ยมผู้เข้าร่วม “โครงการพาคนกลับบ้าน” เผยอยากเห็นรอยยิ้มผู้ที่ได้กลับบ้าน ด้าน ไกรศร เผยเร่งพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล ณ พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน รุ่นที่ 3 ที่บ้านพักสันติสุข โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านร่วมให้การต้อนรับ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดูแลพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี และผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ณ บ้านพักชั่วคราวหรือบ้านพักสันติสุขว่า พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล มี 175 ไร่ แบ่งสัดส่วนสำหรับใช้ประโยชน์สอนการทำเกษตรและอื่นๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน นอกจากนั้นแบ่งสัดส่วนใช้ประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบูดู ปลากะตัก และอุตสาหกรรมครัวเรือนในพื้นที่ 

สำหรับการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ศอ.บต. ดำเนินการ โดย 1.สร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าใจแนวนโยบายของรัฐ ในการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 2.ฝึกอบรมเกษตรฮาลาลแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 3.สร้างอาชีพและรายได้ ซึ่ง ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตร ช่างไม้ การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 4.สำรองที่พักชั่วคราว ขณะรอเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย จำนวน 60 หลัง และ 5.จัดฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งประชาชนทั่วไปในพื้นที่สามารถเข้าร่วมรับฟังและนำไปปรับใช้ สร้างอาชีพและรายได้เสริม

ด้าน พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. กล่าวว่า ตนได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการพาคนกลับบ้านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ และอาจใช้เวลาพอสมควร จึงอยากให้พี่น้องอดทนเพื่อชีวิตที่ดีและความมั่นคงในอนาคต ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำโดยแม่ทัพภาคที่ 4 พยายามทำให้ทุกอย่างดีที่สุดเพื่อพี่น้องทุกคน หากมีปัญหา ข้อขัดข้องสามารถพูดคุยกันได้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่เป้าหมาย เนื่องจากอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านต่างขอบคุณ ผบ.ทบ.และรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของโครงการ และมอบโอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว และร่วมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้