พาลิงขึ้นทะเบียน !! เกษตรกรร้องอยากทำให้ถูกต้อง หลังพาลิงขึ้นมะพร้าวถูก จนท.เรียกเก็บเงิน สร้างความเดือดร้อน

0
2418

เกษตรกรผู้เลี้ยงลิงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอใกล้เคียง กว่า 100 คนได้รวมตัวของขึ้นทะเบียนลิงกังหลังทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเคยขึ้นมาเมื่อปี 46 ทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนได้ความเดือดร้อน หลังจากเกษตรกรพาลิงไปขึ้นมะพร้าวถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ในขณะที่เกษตรกรอยากจะทำให้ถูกต้อง

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงลิงกังเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอใกล้เคียงกว่า 100 คนได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนลิงกังได้อย่างถูกต้องภายหลังจากที่ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเคยขึ้นทะเบียนไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2546 หลังจากนั้นก็ไม่มีการขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด และจากปัญหาดังกล่าวทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงลิงกังเพื่อประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการรับจ้างขึ้นมะพร้าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เนื่องจากบางครั้งถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินและกักลิงไว้โดยอ้างว่าลิงกังไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย อ้างว่าเป็นลิงเถื่อน ซึ่งลิงกังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางเข้ามารับเรื่องถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ลี้ยงลิงเพื่อการเกษตรโดยจะให้เกษตรกรรายใดที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ก่อน ปี 46 ให้เข้าไปติดต่อประสานงานได้เพื่อตรวจสอบรายชื่อที่สำนักบริการจัดการที่ 4 ว่ามีหรือไมหากมีให้ดำเนินการขอและฝังชิบเพื่อทำการตรวจสออีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีก็ยังถือว่าลิงที่เลี้ยงไว้เป็นลิงเถื่อนซึ่งตรงนี้จะประสานงานเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม 6 ตำบลในบางประกอบด้วย ตำบลบางไทร ต.บางโพธิ์ ต.บางชนะ ต.คลองน้อย ต.คลองฉนากและ ต.บางใบไม้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกมะพร้าวมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 หมื่นไร่ ผลผลิตต่อปีประมาณ 10 ล้านลูก ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยลิงกังในการเก็บมะพร้าว หากไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องจะมีผลกระทบระยะยาว

ด้าน นาย รณภพ   พรหมบุตร    เกษตรกรผู้มะพร้าวและเลี้ยงลิงเพื่อการเกษตร ต.คลองน้อย กล่าวว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงลิงเพื่อทำการเกษตรกำลังได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะนำลิงไปขึ้นมะพร้าวตามพื้นที่ต่างๆได้ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับจะอ้างว่าไม่มีทะเบียนและเป็นลิงเถื่อน ดังนั้นหากไม่มีลิงขึ้นมะพร้าวเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน โดยลิง 1 ตัวสามารถเก็บมะพร้าวได้วันละประมาร 500-700 ลูกโดยได้ค้าจ้างขึ้นลูกละ 1 บาท เนื่องจากขณะนี้ราคามะพร้าวตกต่ำเหลือลูกละ 5-6 บาทเท่านั้น

จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรผู้เลี้ยงลิงกังอยากทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับ แต่ยังมีบางเรื่องที่คนทำผิดมีหลักฐานชัดเจนแต่กลับให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ซึงดูแล้วไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านที่หาเลี้ยงชีพด้วยการนำลิงกังไปขึ้นมะพร้าวรับจ้าง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี