ปัตตานีลงนาม mou ข้อตกลงโครงการประชารัฐ สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคม

0
208

ปัตตานีลงนาม mou ข้อตกลงโครงการประชารัฐ สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องประชุมเรือนจำกลางปัตตานี ได้มีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง นำโดยนายบุญโชติ เดชสม ผบ.เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการลงนาม ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการขับเคลื่อนและความร่วมมือกันของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เรือนจำกลางปัตตานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และหอการค้าจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ตามที่ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับ และให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม

 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ในระดับจังหวัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี จึงได้กำหนดจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี และ หอการค้าจังหวัดปัตตานี เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการประสานความร่วมมือ ในการร่วมดำเนินการต่อไป

ด้านนายบุญโชติ เดชสม ผบ.เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ขณะนี้เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี มีนักโทษ จำนวน 2285คน และคดียาเสพติด มีถึง 80% นอกนั้นเป็นคดีอื่นๆ สำหรับโครงการนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากมีแรงงานที่มีฝีมือ อยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมากสำหรับการ ลงนาม mou ในครั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมพร้อมที่จะป้อนงานและสร้างงาน เพื่อผู้ต้องขังสามารถทำงานได้ในเรือนจำ และเมื่อมีทักษะ มีไหวพริบ มีฝีมือยอมเป็นที่ยอมรับแล้ว,ก็จะสามารถได้ทำงานต่างๆเมื่อออกมาสู่ภายนอกได้

นอกจากนี้ทางหน่วยงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกหน่วยงานได้เข้ามาช่วยสนับช่างที่มีฝีมือ โดยเฉพาะช่างเชื่อมเหล็ก ช่างปูกระเบื้อง,ช่างไฟฟ้า,ช่างประปาและชางไฟฟ้า เมื่อผู้ต้องขังถูกลดโทษ ถึงเวลาปล่อยตัว มีตำแหน่งว่าง สามารถทำงานได้เลย

ด้าน ดร.ติตยะ ฉิมพาลี นายกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานีกล่าวว่า”เรื่องนี้เป็นการตอบโจทย์เรื่องการสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม และที่สำคัญให้โอกาสสำหรับผู้ต้องขัง ผู้กลับตัวกลับใจฝีมือแรงงานทีมีอยู่ในนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมจะประสานส่งข้อมูลที่มีอยู่ ส่งไปยังสภาอุตสาหกรรมส่วนกลางต่อไป และผลงานที่มี สามารถนำมาเสนอขายที่ร้านฟาร์มเอาทเลทได้ ให้คนภายนอกสามารถรับรู้ได้ว่า ผลงานฝีมือแรงงานในเรือนจำมีอะไรบ้าง ทำให้คนสนใจได้

ทีมข่าว/@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น