ครั้งแรก !! ขนส่งจังหวัดยะลาเชิญชวนร่วมประมูลเลขสวย “ป้ายทะเบียนยะลา” อัตลักษณ์ชายแดนใต้ (ชมคลิป)

0
593

ยะลาครั้งแรก  ขนส่งจังหวัดเชิญชวนร่วมประมูลเลขสวย ป้ายทะเบียนยะลา อัตลักษณ์ชายแดนใต้

นายจตุรงค์ แก้วกสิ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดยะลา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ถือป้ายทะเบียนเลขสวย ในหมวด กค เชิญชวนประชาสัมพันธ์  ข้าราชการ และประชาชน ร่วมประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดยะลา ที่ ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายจตุรงค์ แก้วกสิ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ได้มีการจัดประมูลเลขสวย ป้ายทะเบียนรถของจังหวัดยะลา  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมการประมูลเลขทะเบียนรถสวย ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ซึ่งการประมูลเลขทะเบียนรถสวย ถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดยะลา มีเลขสวยจำนวนทั้งสิ้น 301 หมายเลข หมวดอักษรขึ้นต้นด้วย  กค ลักษณะของทะเบียน มีการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ

ภาพพื้นหลังเป็นภาพผืนป่า ฮาลา-บาลา มีรูปเงาะป่า ซาไก และรูปตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาบทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา สำหรับผู้ที่สนใจ มีความต้องการมีไว้ในครอบครอง เป็นเจ้าของ สามารถร่วมประมูลได้ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ได้มีการออกเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ตามอำเภอ แหล่งชุมชน และตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก มีความต้องการที่จะมีไว้ครอบครอง

สำหรับการประมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.เป็นเลขโฟ (เลขเหมือน 4 ตัว) กลุ่มที่ 2. และกลุ่มที่ 3 เป็นเลขคู่ และเลขเหมือน 3 ตัว 2 ตัว และ 1 ตัว ขณะนีี้มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลแล้ว 200 ราย ซึ่งรายได้จากการประมูลนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา โทร 073-216669-70 ต่อ 3 หรือสายด่วย 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น