บิ้กซีปัตตานี จัดร่วมละศิลอด สานสัมพันธ์เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ(คลิป)

0
523

ค่ำวันที่29 พค.61ที่ผ่านมา. ณ.ลานจอดรถ ห้างร้านบิ้กซีซุปเปอรเซนเตอร์สาขาจังหวัดปัตตานี มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฏอนเลี้ยงอาหารร่วมละศิลอดเดือนรอมฎอนขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า100ราย

ด้วยครี้งนี้ได้เชิญประธานคณะกรรมอิสลามจังหวัดปัตตานีและคณะบรรดาโต้ะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เป็นสมาชิกตัวแทนของชุมชนในปัตตานีมาทั้งหมด 44ชุมชนเข้ามาร่วมละศิลอด บรรยากาสเป็นไปด้วยความสดชื่น  ด้วยทางห้างร้านๆมีนโยบายตอบสนองเพื่อสังคม กิจกรรมตอบแทนสังคม คืนกำไรให้พี่น้องประชาชนตลอดมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็น1ในกิจกรรมที่จัดอยู่ในหลายๆงานกิจกรรมทั้งหมด

และกิจกรรมเลี้ยงอาหารละศิลอดร่วมกันนี้จัดต่อเนื่องทุกๆปี คร้งนี้เป็นครั้งที่ 7แล้ว ให้พี่น้องประชาชนได้พบปะกัน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม และจะยังคงจัดตลอดไป

นายดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ประธานๆกล่าวว่า “ในนามประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี และคณะที่มาทั้งหมดในวันนี้ขอบคุณ ทางห้างบิ้กซีและคณะผู้จัดงานทั้งหมดพวกเรามาในวันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าallahให้เราได้ทำตามบทบัญญัติศาสนาที่ปฎิบัติกันมาตลอด ได้ทำอามัลอิบาดะห์เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เราได้มาร่วมกันวันนี้ และมาทุกๆปี ทางบิ้กซี มีจิตใจดี เป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นผู้ให้ ตอบแทนสังคม ด้วยเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ ขอให้พระองค์ทรงเมตตา และขอให้บิ้กซี ทำกิจการรุ่งเรืองตลอดไป พี่น้องเราทุกคนที่มาจากหลายๆสถานที่ได้มาร่วมละศิลอดพร้อมกันในวันนี่ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีและประกอบกับผลบุญอันยืิ่งใหญ่ สุดท้ายนี้ขอพรให้ทางคณะผู้จัดงานและผู้ที่ได้มาวันนี่ทุกๆท่านมีสุขภาพที่ดีได้รับคุณงามความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยสันติสุขตลอดไป

นาง รอมือเลาะ ง้ะกูหลัง ผจก.บ.บิ้กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาปัตตานี กล่าว” ในฐานะตัวแทนบิ้กซี ยินดีอย่างยิ่งที่จัดงานละศิลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งนี้จัดติดต่อกันปีที่7แล้ว และจะจัดทุกๆปีต่อไป เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และเพื่อให้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นกิจกรรมรอมฎอนอันทรงคุณค่า สนับสนุนการอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกันในความหลากหลายในพื้นที่ เป็นโอกาสรับผิดชอบของตนเองในบทบัญญัติของรอมฎอน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดสันติสุขและให้บิ้กซีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป”

 

ต้องขอบคุณห้างบิ้กซี ที่ได้จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ขึ้นค่ะ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี