สมานฉันท์สร้างสันติสุข พุทธ-มุสลิม เจ้าหน้าที่พบปะชุมชน 2 วิถี

0
1154

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ ชป. กร. ร้อย.ฉก.ทพ. 2209 ฉก.ทพ.22, ชปต.ม่วงเตี้ย,ร่วมกับพระพยอม กะตะภโร และประชาชนไทยพุทธ ม.1 บ.ปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับมัสยิดนูรูลฮีดายะห์

ชุมชนมัสยิดนูรุลฮิดายะห์ อยู่ที่ ม. 1 บ.ปลักชุมแสง ต. ม่วงเตี้ยฯ  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีพร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องบริโภค,สมุดไดอารี่,วารสารประชาสัมพันธ์ใต้สันติสุขและธงชาติไทยให้ในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยและเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชนสองวิถี ให้เกิดสันติสุขต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้