เอาจริงน้ำมันเถื่อน !! สรรพสามิตใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ตรวจน้ำมัน ป้องกันลักลอบนำน้ำมันเถื่อนมาวางขาย จับแล้ว 1 (ชมคลิป)

0
937

เอาจริงน้ำมันเถื่อน !! สรรพสามิตใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ตรวจน้ำมัน ป้องกันลักลอบนำน้ำมันเถื่อนมาวางขาย จับแล้ว 1

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาค 9 นำโดย นายมาโนช   พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 9 และนายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ  รักษาการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี  พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสรรพสามิตภาคที่9พร้อมสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตภาค 9

ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามน้ำมันเถื่อน  หลังจากที่ได้รับนโยบายจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ให้กวาดล้างและจับกุมกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งยังคงมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในช่วงที่น้ำมันไทยมีราคาแพง

โดยนำรถโมบายออกตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพื่อป้องกันการนำน้ำมันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียมาวางขาย โดยออกตระเวนตรวจสอบตั้งแต่พื้นที่ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา ตามร้านค้าที่แบ่งขายเป็นขวดและเป็นแกลลอนรวมทั้งที่เปิดขายเป็นปั้มหลอดแก้วริมถนน

ซึ่งจากการตรวจสอบพบผู้กระทำผิด1รายในพื้นที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง ที่เปิดเป็นปั้มหลอดแก้ว นำน้ำมันเถื่อนมาขาย ถูกดำเนินคดีฐานมีสินค้าน้ำมันไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้ชำระภาษีสรรสามิต

นายมาโนช   พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 9 เปิดเผยว่า จากการออกตระเวนตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอขณะนี้สถานการณ์การลักลอบนำน้ำมันเถื่อนเข้ามาเปิดขายเริ่มเบาบางลงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ปราบปราบอย่างหนักและใช้มาตรการทางกฏหมายมาดำเนินการอย่างเด็ด โดยเฉพาะการใช้รถโมบายออกตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา