รอมฎอนสดชื่น ทหารพรานหญิงแจกอินทผาลัม สร้างรอยยิ้มให้มุสลิมที่ บันนังสตา

0
777

ทหารพรานหญิงพร้อมมาสคอต แจก อินทผาลัม สร้างรอยยิ้มสร้างบรรยากาศสร้างสัมพันธ์ที่ดีงาม ให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบันนังสตา

กำลังพลของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 แจกจ่าย อินทผาลัม, นมกล่อง และน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก มามอบให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือน “รอมฎอน” เดือนอันประเสริฐ และเดือนแห่งการทำความดี รวมทั้งเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชน ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา

บนเส้นทางสาย 410 บริเวณด่านตรวจ บ.รานอ ม.8 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จว.ย.ล. ได้สร้างรอยยิ้ม และความปลาบปลื้มใจ ให้กับผู้ที่ได้รับมอบของเป็นอย่างมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมเป็นกำลังใจและดูแลความปลอดภัย พร่อมทั้งขอส่งความปรารถนาดี ให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนรอมฎอน ที่ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

* ขอบคุณ*ภาพ/ข่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33