วันนี้ที่รอคอย !! ชาวบ้าน 36 ครัวเรือนน้ำตาซึม หลังรอมานานถึง 33 ปี วันนี้การไฟฟ้าขึ้นเสาพาดสายให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้

0
355

ชาวบ้านตำบลประสงค์จำนวน 36 ครัวเรือน จากทั้งหมด 483 ครัวเรือนน้ำตาซึมหลังรอมานานกว่า 33 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ขึ้นเสาพาดสายให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ หลังจากชาวบ้านใช้เงินซื้อน้ำมันเดือนละกว่า 3 พันบาทในการปั่นไฟ  

นายสมเกียรติ  มากเพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ต.ประสงค์อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลประสงค์หมู่ที่ 17 ซอยทำดีใน บ้านท่าใหญ่ รู้สึกดีใจที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการขึ้นเสาพาดสายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านหลังที่ชาวบ้านรอคอยไฟฟ้ามานานว่า 30 ปี เหมือนกับอยู่ในโลกมืด ที่จะต้องใช้ตะเกียงและเทียนในการให้แสงสว่างในการอยู่อาศัย 

ภายในครัวเรือน ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวน 36 ครัวเรือนหรือประมา 200 คน  และเส้นทางภายในหมู่บ้านก็อยู่กันยากลำบากเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ครบเกรณ์จำนวนบ้านเรือนตามกฎของการไฟฟ้า เมื่อชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่ครบเกรณ์ตามที่การไฟฟ้ากำหนดทางผู้นำท้องถิ่นก็ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ทางการไฟฟ้าได้ปักเสาจนประสบความสำเร็จและเปิดการใช้ไฟฟ้าในวันนี้    อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาชาวบ้านได้ซื้อน้ำมันมาใช้กับเครื่องปั่นไฟและแบ็ตเตอร์รี่ในการใช้ไฟเดือนละไม่น้อยกว่า 3 พันบาท เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกาตร อาทิ ปลุกยางพารา ปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งจะต้องใช้น้ำมาก ดังนั้นการใช้เครื่องปั่นไฟในการสูบน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เมื่อชาวบ้านได้ไฟฟ้าเข้ามาจะทำให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและนักเรียนในพื้นที่ที่มีอยู่ประมาณ 20 คนสามารถที่จะเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่   ด้านนายภานุมาศ  ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ภายหลังจากที่ชาวบ้านในตำบลประสงค์ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ท่าชนะ เพื่อดำเนินการขึ้นเสาพาดสายเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้าน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือนราษฎรรายใหม่ซึ่งทางการไฟฟ้าได้เข้มาสำรวจและครบตามเกรณ์ของการไฟฟ้าจึงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1 ล้านบาทในการดำเนินการ โดยมีผู้ใช้ไฟ 36 ราย เฉลี่ย 47,392 บาทต่อครัวเรือน 

โดยปักเสานาด 12 เมตร จำนวน 431 ต้น พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ระยะทาง 1,360 กิโลเมตร และเสาขนาด 8 เมตร จำนวน 67 ต้น ระยะทาง 2,960 ซึ่งทางการไฟฟ้าได้ดำเนินการมาตั้งเดือนกรกฎาคม 2560 และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 และได้ทำการมอบไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในพื้นทีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของพี่น้องในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตทางด้านการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น