สมาพันธ์ชาวพุทธ จชต. ประกาศลั่น !! ให้กระทรวงฯยกเลิกมติให้คลุมฮีญาบใน รร.ภายในศุกร์นี้ มิเช่นนั้นจะร่วมตัวครั้งใหญ่ !!! (ชมคลิป)

0
22434

สมาพันธ์ชาวพุทธ จชต. ประกาศลั่น !! ให้กระทรวงฯยกเลิกมติให้คลุมฮีญาบใน รร.ภายในศุกร์นี้ มิเช่นนั้นจะร่วมตัวครั้งใหญ่ !!!

วันที่ 23 พ.ค.  ที่โรงธรรมศาลา วัดนพวงศาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี สมาพันธ์ชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี และเครือขายชาวไทยพุทธ กว่า 400 คน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกการอนุญาตให้นักเขียนมุสลิมสวมใส่ ฮีญาบ และใส่กางเกงขายาวเข้าโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีได้ เนื่องจากชาวไทยพุทธในพื้นที่มองว่าการ อนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมหลักของความยุติธรรม

และใช้อำนาจเกินขอบเขต เพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้มีสัญญาการขอยืมใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดนพวงศาราม โดยให้เจ้าอาวาสปกครองสอดคล้องดูแล และต้องได้รับความเห็นชอบในกรณีต่างๆของโรงเรียน และในกรณีนี้ทางโรงเรียนมีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาสที่ได้วางเอาไว้แหละที่ทราบกันมากันมาตลอดรวมเป็นระยะเวลา 50 ปีซึ่งแต่ก่อนไม่มีความขัดแย้งใด ๆ แต่ครั้งนี้มี ผู้ประสงค์ให้มีการยกเลิกเจตนารมณ์เจ้าอาวาด โดยให้มีการแต่งกายแบบมุสลิม ทำให้การแต่งกายแปลกแยกออกไป

ซึ่งการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการนี้เป็นการทำเกินอำนาจและใช้กฎหมายที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกสะเทือนใจของพี่น้องชาวพุทธที่รักษาและเคารพเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาสแล้วจ้ะว่าปัจจุบันการที่มีคำสั่งในการแก้ไขในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างฉาบฉวย บกพร่องอย่างยิ่ง จึงขอให้ทุกท่านผู้เกี่ยวข้องทบทวนให้ยกเลิกคำสั่งและให้โรงเรียนยังคงปฏิบัติเหมือนตามที่เคยปฏิบัติมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนการสอนเด็กที่มีความราบรื่น

ด้าน พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา กล่าวในเวทีการประชุมว่า การที่มีคำสั่งของรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ออกมาเพื่อเอาใจบุคคลบางกลุ่ม และเพื่อเอาใจเจ้านายบางท่านถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านเป็นเจ้าพนักงานประพฤติโดยไม่ชอบ ซึ่งตอนนี้ได้ปรึกษากับทนายเพื่อฟ้องร้องศาลอาญา ให้ลงโทษผู้กระทำผิดโดยมิชอบ  ซึ่งในครั้งนี้เราขอกฎระเบียบที่ตั้งไว้เมื่อ 50 ปีที่แล้วกลับคืนมา

ระเบียบของโรงเรียนที่ตั้งถูกต้องโดยกฎกระทรวง ที่ให้นักเรียนแต่งกายอย่างไรก็ขอให้กลับมาสู่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี และทุกโรงเรียนในประเทศไทย ถ้าวันศุกร์นี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องพวกเรา สมาพันธ์ไทยพุทธ  สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย โดยตนเองเป็นกรรมการทั้งสองแห่ง จะไม่มีวันยอมเรื่องนี้โดยเด็ดขาด ถ้าหากไม่มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ก็จะมีการรวมตัวชุมนุมกันอีกครั้ง…

รายงานสดจาก วัดนพวงศาราม อ.เมืองปัตตานี กรณี”ผ้าฮิญาบ”